Aniversarea MNAC @ MNAC

  • by

Aniversarea MNAC @ MNAC
27 noiembrie, 19:00

19.00. DEIMANTAS NARKEVIČIUS, Dulapul şi Muzica / Cupboard and a Song
parter / ground floor
Curator: Călin Dan
Deimantas Narkevičius extrage din subconștientul nostru imaginile acumulate prin subtile procese ale memoriei colective, transformându-le în fantome ale trecutului recent, care ne urmărește discret, dar tenace. Lucrând predominant cu limbajul cinematografului (mediul resuscitării fantomelor par excellence), artistul ramâne încrezător în în virtuțile spațiului public ca recipient al tensiunilor colective, și un practician al sculpturii înțeleasă ca instrument de vindecare a traumelor istoriei.

19.30. Învăţământul artistic bucureştean şi arta românească după 1950 / Bucharest Artistic Education and Romanian Art after 1950
Expoziţie la aniversarea a 150 de ani ai Universităţii Naţionale de Arte / Exhibition on the occasion of the 150th anniversary of the National University of Arts
etaj 1 / 1st floor
Curator: Adrian Guță
“Expoziţia reuneşte lucrări aparţinând unor artişti din generaţii diferite, profesori şi absolvenţi (dintre care unii au devenit la rândul lor profesori) ai ceea ce numim astăzi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Sunt reprezentate şase decenii de creaţie, din anii ’50 ai secolului trecut până în prezent, şi mai multe limbaje artistice. Vizitatorul se va întâlni cu opere binecunoscute, însă va (re)descoperi şi lucrări rar văzute de public.

20.00. Dispoziţii în Timp şi Spaţiu / Dispositions in Time and Space
Expoziție generată de Bienala Mobilă 1 / Exhibition generated by the Mobile Biennale 1
etaj 2 / 2nd floor
Curatori / Curators: Adrian Bojenoiu, Raluca Velisar
Expoziția Dispoziții în Timp și Spațiu, aduce în discuție mobilitatea (înțeleasă ca factor relațional complex) și solicită participanților în proiect să își prezinte propriul discurs atât în raport cu prezentul, ca poziție asumată, cât și în raport cu mișcarea și evoluția a ceea ce numim artă. Un alt aspect urmărit este cum își definesc ei angajamentul prezent în sfera artei prin raportarea necondiționată la aceste doua coordonate universale Timp și Spațiu, fără de care nici un discurs nu poate fi posibil.

20.30. Noi începuturi. Achiziţii recente ale Muzeului de Artă Contemporană din Belgrad / New Beginnings. Latest Acquisitions from the Collection of MoCA Belgrade
etaj 3 / 3rd floor
Curatori / Curators: Sandra Demetrescu, Misela Blanusa
Expoziția reunește o selecție de lucrări din colecția Muzeului de Artă Contemporană din Belgrad, prezentând strategia noilor achiziții (de după 2001), ce vizează arta post-iugoslavă și central-est-europeană.

21.00. WHAT ABOUT Y[OUR] MEMORY
etaj 4 / 4th floor
Curatori / Curators: Irina Cios, Iosif Király
Expoziția, prilejuită de aniversarea a 150 de ani a Universității Naționale de Artă București, aduce împreună artiști care au / s-au format în cadrul departamentului Fotografie și imagine dinamica înființat în 1995. Ea pune în valoare diversitatea de abordări artistice ce merge de la cercetări foto-video introspective până la acțiuni și instalații multimedia interactive sau critică instituțională și activism social.

22.15. Concert IMPEX
etaj 2 / 2nd floor

22.30. Cannibal Party
cafenea, etaj 4 / cafeteria, 4th floor

Leave a reply (we review all comments)