Vederi încântătoare @ Sala Dalles

  • by

Vederi încântătoare @ Sala Dalles
9 octombrie – 23 noiembrie, 19:00

Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60–‘70

Sala Dalles, Muzeul Național de Artă Contemporană
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1, București
Orar: Miercuri – Duminică 10 am – 6 pm
www.mnac.ro

Deschidere: Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Curatori: Kalliopi Dimou, Sorin Istudor, Alina Șerban

Vederi Încântătoare este prima expoziție dedicată unuia dintre cele mai coerente și inovative proiecte ale modernității postbelice în arhitectura româneasca – planificarea în scopuri turistice a litoralului Mării Negre în perioada anilor ’60 și ‘70.
Neavând pretenția de a aborda în mod exhaustiv proiectul litoralului românesc, traseul expozițional surprinde rolul pe care ampla sistematizare și dezvoltare arhitecturală l-a jucat în articularea unei noi viziuni a modernității de tip socialist, reflectând în mod direct asupra reprezentărilor implicite pe care arhitectura de loisir le-a proiectat în spațiul vizual și social al epocii.

Vederi Încântătoare propune o noua lectură a identității vizuale și simbolice a litoralului românesc al Mării Negre plasând arhitectura în centrul unei culturi vizuale specifice epocii, esențială deopotrivă în înțelegerea politicilor turistice locale și a experienței modernizării. Astfel, expoziția își extinde cadrul de cercetare dinspre politicile spațiului către politicile imaginii, revizitând cele mai importante lucrări ale acestui laborator arhitectural între 1957–1973.

Urmărind efectul de mise-en-scène al arhitecturii de loisir, cadru sensibil de interacțiune între discursul dezvoltatorului (statul), al arhitectului și al utilizatorului (turistul), expoziția înregistrează modul în care arhitectura timpului liber este integrată mecanismului oficial de promovare a narațiunilor de succes ale socialismului autohton. „Noua obiectivitate” reafirmată de discursul arhitectural este secondată în planul reprezentării vizuale de limbajul seducător al expresiilor formale, de claritatea și expresivitatea designului. În acest fel, arhitectura de loisir, ca teritoriu vizual autonom, reușește să redefinească convențiile de citire ale ideilor modernității în plan local, fără a le limita la un set de proceduri și tehnologii, readucând în subsidiar, prin varietatea de tipologii și prin estetismul soluțiilor constructive, tema arhitectului ca autor.

Experiența litoralului este un episod important al modernității postbelice românești ce trebuie analizat în contextul cadrului organizat de petrecere a timpului liber, a raționalizării consumului, a condițiilor particulare de mobilitate ale turistului. Dincolo de complicata interdependență dintre preocuparile ideologice, politicile de dezvoltare ale statului și practicile arhitecturale, proiectul subliniază integrarea programului arhitecturii de loisir din România într-un discurs transnational, examinând difuzarea conceptelor și principiilor modernismului de tip occidental în economia și realitatea socialistă și modul lor particular de aplicare.

Explorarea expresiilor seducătoare ale arhitecturii litoralului și impactul turismului de masă asupra societății pornește de la o lectura atentă a microcosmosului socialist, descriind diversele practici de reprezentare ale arhitecturii (spațiu de recreere colectivă și decor al utopiei socialiste) și pragmatismul economic (politicile turistice ale anilor ’60 și ’70, atenția acordată tehnologizării și industrializării).
Designul expoziției de la Sala Dalles este conceput în formatul unor sateliți expoziționali ce cuprind fotografii de arhivă, o selecție de studii de caz – tipologii arhitecturale și planuri asociate cu o serie de referințe vehiculate de ambele părți ale Cortinei de Fier, interviuri, filme de propagandă, alături de lucrările artiștilor Ion Grigorescu și Nicu Ilfoveanu.

foto: Petre Dumitrescu, Olimp, 1973

fb event

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.