Skip to content

33 Sculptures by Manfred Kielnhofer @ Art Basel

“The Guardians of Time“ by Manfred Kielnhofer
Highlights Art Basel Swiss @ Public art tour

Prin instalația atemporală “The Guardians of Time“, artistul Manfred Kielnhofer arată că încă de la începutul timpului omenirea are protectori, atât pentru motive istorice cât și mistice.

Pare că omul însuși este un potențial pericol pentru propria existență. În operele sale de artă Kielnhofer investighează și cercetează îndeaproape dorința naturală a omului de a se simți în siguranță. În felul acesta opera sa reflectă o explorare autentică, considerație și pune în discuție stări curente și istorice și sensibilități ale mediului social. Operele sale de artă captivează prin combinații elaborate de lumină și diferite materiale.

http://kielnhofer.com

“The Guardians of Time“ by Manfred Kielnhofer
Highlights Art Basel Swiss @ Public art tour

With his timeless installations “The Guardians of Time“, the thoughtful and versatile media and light artist Manfred Kielnhofer shows that since the beginning of time mankind has had protectors, both for historic and mystical reasons.

It only seems that man himself is a potential source of danger for his own existence. In his works of art Kielnhofer deals with and looks into the natural human desire for feeling secure. Thus his oeuvre reflects genuine exploration, consideration and discussion of current as well as historic moods and sensibilities of his social environment. His works of art captivate with elaborate combinations of light and different materials.

http://kielnhofer.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version